Finansiering

Nya och begagnade maskiner.

Varje kunds situation är unik, alltifrån den utrustning som efterfrågas, till finansiella- och skattemässiga förhållanden. Med dagens komplexa regelverk blir finansieringen en lika viktig del av investeringen som de tekniska funktionerna.

Ett väl genomtänkt finansiellt upplägg kan i många fall ge dig som kund den trygghet som krävs för att genomföra investeringen.

Vi erbjuder upplägg som avbetalning, leasing och hyra.
Serviceavtal går även att lägga in i finansieringsavtalen.

Vi samarbetar med flera ledande finansbolag för att alltid kunna ge dig som kund de bästa villkoren för finansiering av din nya eller begagnade maskin.

https://www.agcofinance.com/se/sv-se