Miljöpolicy


Närkes Traktorcenter AB:s miljöpolicy är att verksamheten skall bedrivas så miljövänligt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Gällande lagstiftning ses som minimikrav.

Företaget skall sträva efter att underleverantörer i största utsträckning levererar miljöanpassade produkter. All marknadsföring och försäljningsarbete skall ske på ett miljöriktigt och instruktivt sätt. Värna om miljön genom att erbjuda kunden så miljömässiga maskiner som möjligt. Vid nyinvesteringar ta hänsyn till investeringens påverkan av miljön. Vi skall alltid arbeta med ständiga förbättringar.