Om oss

Med vår långa branscherfarenhet kan du känna dig trygg

Närkes Traktorcenter AB bildades i Kumla 1992 och vi fick i samband med detta agenturen för Massey Ferguson i Örebro län. Relativt omgående flyttade vi verksamheten till Örebro, för att sedan år 1995 återvända till Viagatan i Kumla. Efter knappt tio år var det återigen dags att se sig om efter större, modernare och mer verksamhetsanpassade lokaler. Sedan 2004 finns vi i vår nuvarande fastighet på Marsvägen 2 i Kumla.

Vi är ett privatägt företag och har idag flera ledande fabrikat i vårt sortiment. Vi är sedan flera år en helhetsleverantör av fordon och maskiner till jord-, skogsbruk och entreprenadbranschen.

Våra kunder finns i huvudsak i Örebro län, men begagnade maskiner säljs och förmedlas över hela Sverige. Vår försäljning grundar sig på lång branscherfarenhet. Vi jobbar hela tiden med att vidareutveckla företaget och gör detta genom att erbjuda våra kunder riktigt bra produkter. Dessutom erbjuder vi helhetslösningar runt finansiering, service och support.

Miljöpolicy

Närkes Traktorcenter AB:s miljöpolicy är att verksamheten skall bedrivas så miljövänligt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Gällande lagstiftning ses som minimikrav.

Företaget skall sträva efter att underleverantörer i största utsträckning levererar miljöanpassade produkter. All marknadsföring och försäljningsarbete skall ske på ett miljöriktigt och instruktivt sätt.
Värna om miljön genom att erbjuda kunden så miljömässiga maskiner som möjligt. Vid nyinvesteringar ta hänsyn till investeringens påverkan av miljön. Vi skall alltid arbeta med ständiga förbättringar.